Szkolny regulamin projektu

Regulamin Projektu Erasmus+ „Create, share, learn”

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

Informacje ogólne:

 1. Projekt Erasmus+, zatytułowany „Create, share, learn” realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 roku.
 2. Erasmus+ to Unijny Program Edukacyjny na lata 2014-2020. Agencją Narodowa projektu jest FRSE z siedzibą w Warszawie.
 3. Dofinansowanie projektu wynosi 25 680 Euro.
 4. Jest to projekt międzynarodowy, w którym współpracujemy ze szkołami z Włoch, Portugalii, Grecji, Rumunii oraz Bułgarii.
 5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 6. Celem projektu jest rozpowszechnianie nowych i innowacyjnych metod  w dydaktyce, pobudzających kreatywność uczniów i poprawiających ich włączenie i zaangażowanie w proces uczenia się.
 7. Projekt skierowany jest do uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 9. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie zostanie wyłoniona grupa projektowa, która odpowiedzialna będzie za realizację działań określonych we wniosku aplikacyjnym.
 10. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) według określonych kryteriów.
 11. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują nauczyciele szkoły macierzystej.

II. Główne cele projektu:

 1. Wykorzystywanie dostępnych narzędzi online do tworzenia nowatorskich produktów na podstawie własnego projektu
 2. Praca z urządzeniami Raspberry PI, drukowanie 3D, poznanie Fablab.
 3. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 4. Doskonalenie znajomości języka angielskiego, umożliwienie uczniom używania go w komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
 5.  Poznanie historii, kultury, tradycji , języka krajów partnerskich .
 6. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi.
 7.  Poznanie systemów szkolnych – funkcjonowania, organizacji; odkrywanie nowych metod pracy; wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów.
 8. Odkrywanie tożsamości kulturowej poprzez poznanie innych kultur, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów.
 9. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych, wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.
 10. Rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie międzynarodowej.
 11. Doskonalenie umiejętności komunikowania się , wspieranie i rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 12. Poznanie własnej historii i tradycji, a także tradycji i kultur innych krajów europejskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii.
 13. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie podstawowych zwrotów w językach szkół partnerskich, wzajemna integracja .
 14. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji działań projektu.
 15. Upowszechnienie produktów końcowych projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

III. Zasady uczestnictwa w projekcie:

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika działań podejmowanych w projekcie oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 2. Do wyjazdów zagranicznych kwalifikują się uczniowie należący do grupy projektowej wykazujący się zaangażowaniem w realizację działań. Ponadto muszą oni także spełniać poniższe kryteria:

– aktywny udział w pracach projektowych (tj. jakość  wykonania i czasochłonność zadań);

– terminowość wykonywania prac

– wiedza i umiejętności niezbędne do poprawnego przygotowania i zaprezentowania poszczególnych działań projektowych, zwłaszcza umiejętności informatyczne, znajomość programów i aplikacji;

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację

– ocena z zachowania co najmniej dobra

– wysoka kultura osobista

– pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe

– posiadanie aktualnego paszportu/dowodu tymczasowego.

Ponadto, wszystkie kandydatury uczniów chętnych na wyjazdy zagraniczne będą konsultowane z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrekcji szkoły.

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu i szkoły.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: