Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Wyjazd uczniów do Portalegre, Portugalia

działanie C2 Drugi wyjazd w tym projekcie miał miejsce w ostatnim tygodniu lutego 2019r. Podczas tej podróży zobaczyliśmy Lizbonę i Fatimę, a następnie udaliśmy się do Portalegre na kolejne spotkanie partnerów projektu. Miło było spotkać naszych już przyjaciół, choć pojawiło się wiele nowych twarzy i zawiązały się nowe przyjaźnie. To spotkanie tematycznie poświęcone było problemowi …

Reklama

Pierwszy wyjazd uczniów – Turyn, Włochy

działanie C1 Wyjazd odbył się w pierwszym tygodniu grudnia 2018 r. Zgodnie z założeniem projektu udział wzięło 6 uczniów i 2 nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę. Było to pierwsze spotkanie grupy partnerskiej, gdzie wszyscy szybko się zaprzyjaźnili i pracowali bardzo efektywnie. Każda szkoła partnerska zaprezentowała swój kraj, region oraz instytucję. Materiały przygotowane przez naszą grupę …

Szkolny regulamin projektu

Regulamin Projektu Erasmus+ „Create, share, learn” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie Informacje ogólne: Projekt Erasmus+, zatytułowany „Create, share, learn” realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 roku. Erasmus+ to Unijny Program Edukacyjny na lata 2014-2020. Agencją Narodowa projektu jest FRSE z …

O projekcie

Głównym celem projektu ” Create, share, learn” („Twórz, udostępniaj, ucz się”) jest rozpowszechnianie nowych i innowacyjnych metod w dydaktyce, pobudzających kreatywność uczniów i poprawiających ich włączenie i zaangażowanie w proces uczenia się. Makerspace (EM, publicznie dostępna przestrzeń, w której gromadzimy różne materiały lub narzędzia, w tym przypadku edukacyjne) i Tinkering (TI, czyli majsterkowanie, konstruowanie) mogą …

Projekt Erasmus+ realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

Koordynatorem projektu jest szkoła Turynu, Włochy. Pozostałe kraje partnerskie to Portugalia, Bułgaria, Rumunia i Grecja. Projekt zakłada wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli ( 6 uczniów i 2 nauczycieli do każdej szkoły partnerskiej). Podczas mobilności uczniowie pracują w grupach międzynarodowych poznając nowe narzędzia i tworzą produkty projektu, takie jak filmy, ankiety, e-booki, itp. Językiem komunikacji jest …