Featured

Szkolny regulamin projektu

Regulamin Projektu Erasmus+ „Create, share, learn”

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

Informacje ogólne:

 1. Projekt Erasmus+, zatytułowany „Create, share, learn” realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 roku.
 2. Erasmus+ to Unijny Program Edukacyjny na lata 2014-2020. Agencją Narodowa projektu jest FRSE z siedzibą w Warszawie.
 3. Dofinansowanie projektu wynosi 25 680 Euro.
 4. Jest to projekt międzynarodowy, w którym współpracujemy ze szkołami z Włoch, Portugalii, Grecji, Rumunii oraz Bułgarii.
 5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 6. Celem projektu jest rozpowszechnianie nowych i innowacyjnych metod  w dydaktyce, pobudzających kreatywność uczniów i poprawiających ich włączenie i zaangażowanie w proces uczenia się.
 7. Projekt skierowany jest do uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 9. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie zostanie wyłoniona grupa projektowa, która odpowiedzialna będzie za realizację działań określonych we wniosku aplikacyjnym.
 10. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) według określonych kryteriów.
 11. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują nauczyciele szkoły macierzystej.

II. Główne cele projektu:

 1. Wykorzystywanie dostępnych narzędzi online do tworzenia nowatorskich produktów na podstawie własnego projektu
 2. Praca z urządzeniami Raspberry PI, drukowanie 3D, poznanie Fablab.
 3. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
 4. Doskonalenie znajomości języka angielskiego, umożliwienie uczniom używania go w komunikacji pośredniej i bezpośredniej.
 5.  Poznanie historii, kultury, tradycji , języka krajów partnerskich .
 6. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi.
 7.  Poznanie systemów szkolnych – funkcjonowania, organizacji; odkrywanie nowych metod pracy; wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów.
 8. Odkrywanie tożsamości kulturowej poprzez poznanie innych kultur, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów.
 9. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych, wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.
 10. Rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie międzynarodowej.
 11. Doskonalenie umiejętności komunikowania się , wspieranie i rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 12. Poznanie własnej historii i tradycji, a także tradycji i kultur innych krajów europejskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii.
 13. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie podstawowych zwrotów w językach szkół partnerskich, wzajemna integracja .
 14. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji działań projektu.
 15. Upowszechnienie produktów końcowych projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

III. Zasady uczestnictwa w projekcie:

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń klas V-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika działań podejmowanych w projekcie oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 2. Do wyjazdów zagranicznych kwalifikują się uczniowie należący do grupy projektowej wykazujący się zaangażowaniem w realizację działań. Ponadto muszą oni także spełniać poniższe kryteria:

– aktywny udział w pracach projektowych (tj. jakość  wykonania i czasochłonność zadań);

– terminowość wykonywania prac

– wiedza i umiejętności niezbędne do poprawnego przygotowania i zaprezentowania poszczególnych działań projektowych, zwłaszcza umiejętności informatyczne, znajomość programów i aplikacji;

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację

– ocena z zachowania co najmniej dobra

– wysoka kultura osobista

– pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe

– posiadanie aktualnego paszportu/dowodu tymczasowego.

Ponadto, wszystkie kandydatury uczniów chętnych na wyjazdy zagraniczne będą konsultowane z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrekcji szkoły.

3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu i szkoły.

Featured

O projekcie

Głównym celem projektu ” Create, share, learn” („Twórz, udostępniaj, ucz się”) jest rozpowszechnianie nowych i innowacyjnych metod w dydaktyce, pobudzających kreatywność uczniów i poprawiających ich włączenie i zaangażowanie w proces uczenia się.

Makerspace (EM, publicznie dostępna przestrzeń, w której gromadzimy różne materiały lub narzędzia, w tym przypadku edukacyjne) i Tinkering (TI, czyli majsterkowanie, konstruowanie) mogą zrewolucjonizować nasze podejście do nauczania i uczenia się. Twórczość w edukacji opiera się na fundamencie konstrukcjonizmu, który jest filozofią praktycznego uczenia się poprzez budowanie, tworzenie rzeczy. W tej filozofii uczenia się nauczyciele są przewodnikami, a uczniowie sami poszukują nowych rozwiązań.

Idąc dalej, szkoły, które wdrożą Educational Makerspaces w tym projekcie, dostosują się do lokalnych potrzeb, otwierając swoją „Fablab” na lokalne terytorium.

Ważna jest współpraca między różnymi EM, z których każda stara się rozwiązać lokalny problem, ale dzieli się doświadczeniami.

Zakończenie projektu

Bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności zamykamy nasz projekt. Wiele się nauczyliśmy przez ten czas, dowiedzieliśmy się co to jest FabLAb i mogliśmy w takiej fabryce kreatywności realizować nasze projekty tego, co nam do głowy przyszło. Poznaliśmy program Scratch i nauczyliśmy się używać go do programowania na urządzeniach Raspberry PI – kolejna nowość technologiczna. Uczyliśmy się kodowania i programowania robotów, co sprawiło nam wiele frajdy. Uczyliśmy się przygotowywać projekty wydruków 3d i mogliśmy je zrealizować drukując nasze projekty. uczyliśmy się o zasadach publikowania w Internecie i obowiązujących prawach autorskich, poznaliśmy bibliotekę darmowych materiałów takich jak np. ścieżki dźwiękowe, zdjęcia, z których można korzystać tworząc własne materiały. Próbowaliśmy swoich sił tworząc różne materiały, publikacje, filmy.

Udział w projekcie dał nam możliwość wykorzystania naszych umiejętności językowych. Podczas wszystkich działań musieliśmy rozmawiać w języku angielskim, pracowaliśmy w grupach międzynarodowych, gdzie każda osoba pochodziła z innego kraju. Ale daliśmy radę, przełamaliśmy bariery językowe ponieważ nie tylko nam było na początku trudno, każdy przeżywał te same rozterki gdyż pracowaliśmy z rówieśnikami dla których język angielski także jest językiem, którego dopiero się uczą. Ale nabraliśmy pewności siebie i na pewno nabyliśmy biegłości w mówieniu.

Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, wśród których znaleźliśmy przyjaciół. Miło było razem spędzać czas wolny i rozmawiać o naszych zainteresowaniach.

Wyjazdy zagraniczne dały nam także możliwość poznania kultury i historii odwiedzanych krajów. Dla wielu był to pierwszy lot samolotem, pierwsza daleka podróż bez rodziców. Odkryliśmy nasze mocne strony i nabraliśmy pewności siebie.

Wirtualne mobilności nauczyły nas, że pomimo zamknięcia w domu można „podróżować” , spotykać się z ludźmi z całego świata i wciąż podejmować nowe działania oraz rozwijać swoje możliwości. Choć była to inna forma współpracy to przyniosła wiele pozytywnych efektów , a na pewno była odskocznią dla nas w trudnym czasie lockdownu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Gadżety, bluzy, koszulki, które otrzymaliśmy długo będą nam przypominały o tym projekcie. To będą bardzo dobre wspomnienia.

Ciekawym materiałem wspólnie wypracowanym przez grupę partnerską jest zbiór opisanych działań w formie konspektów lekcyjnych, które można wykorzystać na zajęciach

E-BOOK

PDF do pobrania

Last memories

Projekt dobiegł końca, pozostały wspomnienia. Wiele nauczyliśmy się, zdobyliśmy nowe kompetencje, poznaliśmy nowych ludzi i kulturę ich krajów. Na pewno będziemy kontynuować zajęcia z programowania, drukowania 3d, robotyki podczas zajęć szkolnych.

Ostatnim wspólnym zadaniem projektowym było przygotowanie e-booka, który zawiera opis zajęć prowadzonych w różnych szkołach partnerskich podczas wyjazdów zagranicznych.

Chcesz zaskoczyć swoich uczniów innowacyjnym pomysłem? Szukasz pomysłu na niecodzienne zajęcia? Na pewno w naszym e-booku znajdziesz wiele inspiracji. Zachęcam do pobrania i korzystania z naszych pomysłów:

e-book

e-book do pobrania

Zdalna mobilność do Rumunii

To już druga mobilność wirtualna z powodu wciąż panującej epidemii koronawirusa. Wirtualna, ale też interesująca, dająca możliwość współpracy w grupie międzynarodowej, rozwijająca nasze zainteresowania.

Było to już nasze ostatnie działania w projekcie „Create, share, learn”. Bardzo licznie wzięliśmy udział w spotkania online. Wypracowaliśmy wiele ciekawych materiałów, powspominaliśmy nasze wyjazdy i przeżycia z nimi związane.

Tematem przewodnim spotkania było Media Creation. Kazda grupa miała przygotować materiał typu flipbook / e-book o sławnej osobie lub miejscu z kraju. My przygotowaliśmy flipbooka o Stanisławie Hadynie, wybitnej postaci zwiazanej z Koszęcinem. Zachęcamy do lektury:

FLIPBOOK

https://www.storyjumper.com/book/read/104880066

Do książeczki, a właściwie jej treści mamy quiz sprawdzający uwagę czytelnika 🙂

QUIZ

Przygotowaliśmy interaktywny filmik o Krakowie w edpuzzle.com

FILMIK

Wszystkie nasze wypracowane rezultaty są dostępne w prezentacji:

PREZENTACJA

Jednym z elementów Media Creation ujętych w naszym projekcie jest Mokumentary, czyli fakewnews – nieprawdziwe wiadomości wyglądające jak prawdziwe. Z powodu pandemii i raku możliwości wyjazdu uczestnicy spotkania nie tworzyli mokumentary, jednak nasi uczniowie przygotowali wiele wspaniałych filmików, które można zobaczyć na padlecie:

PADLET

https://padlet.com/anna_franke/c52sqhcnnff49lqj

Wszystkie wypracowane rezultaty spotkania są dostępne na padlecie:

PADLET

A oto nasze wspomnienia z realizacji projektu:

PREZENTACJA

Zdalna mobilność do Bułgarii

Obecnie żyjemy w innej rzeczywistości z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Nie ma mamy możliwości podróżowania, jednak wciąż realizujemy nasz projekt Erasmus+ „Create, share, learn”

W ostatnim tygodniu stycznia odbyliśmy wirtualną podróż do Bułgarii. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Było inaczej, niemniej jednak bardzo interesująco.

Dzięki dużemu zaangażowaniu naszych współpracowników z Bułgarii mogliśmy poznać ten kraj. Było trochę historii, kultury i ciekawostek. Poznaliśmy takę podstawowe zwroty w języku bułgarskim. Można posłuchać naszej rozmowy 🙂

Nasza rozmowa po bułgarsku

Jednak głównym celem naszego spotkania online było programowanie mBotów i MakeyMakey.

Zobaczyliśmy ciekawe filmy instruktażowe, wiele się dowiedzieliśmy. Nie mogliśmy jednak jeszcze tej wiedzy wykorzystać w praktyce z powodu nauczania zdalnego. Po powrocie do szkoły czekają nas zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowych umiejętności.

Już wcześniej na zajęciach lekcyjnych wykorzystywaliśmy mBoty i MakeyMakey. Chcemy wdrażać w nasz w nasz program szkoły to czego uczymy się realizując projekty. Takie przedsięwzięcia wzbogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Zajęcia z wykorzystaniem mBot i Makey Makey

Wszystkie nasze prace zostały umieszczone na padletach.

PADLET 1 – profil uczestników

PADLET 2 – filmy, zdjęcia z zajęć

NAGRANIA KOLEJNYCH DNI ZDALNEJ MOBILNOŚCI

Wizyta w Polsce

W październiku 2019 roku Partnerzy projektu odwiedzili naszą szkołę i podjęliśmy kolejne wspólne działania aby jak najlepiej zrealizować nasz projekt.

Tematem przewodnik było majsterkowanie oraz projektowanie i drukowanie 3D. Przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty z tego zakresu, podczas których uczestnicy zdobyli nowe umiejętności ale także bardzo dobrze przy tym się bawili. Powstało wiele kreatywnych dzieł.

26 października . odbyły się warsztaty z projektowania i drukowania 3d. Na początku zajęć młodzież została wprowadzona w tajniki darmowego oprogramowania  Sculptris 3D. Po czym ustalono grupy projektowe i przystąpiono do pracy. Każda grupa miała za zadanie stworzyć model wylosowanego zwierzątka (pies, dżdżownica, kaczka, ślimak, świnia, kot). 

Wymodelowane obiekty trzeba było jeszcze zaimportować do programu tinkercad. W tym programie utworzono specjalne podstawy z nazwą i mapa danego państwa.

Po prawie dwugodzinnym projektowaniu zebrano pracę i przystąpiono do druku 3d. Zajęcia zostały poprowadzone przez prawdopodobnie jednego z najlepszych we wsi projektantów 3d – mgr inż. Leszka Parysa.

Oprócz tych warsztatów odbyły się także zajęcia z majsterkowania i wykorzystywania zepsutych rzeczy.

Uczniowie tworzyli kartki z dźwiękiem lub światłem z wykorzystaniem Tinkering Set.

Kolejnym zajęciem było lutowanie – uczniowie mieli za zadania zalutowanie przeciętych przewodów tak, aby żarówka świeciła.

Innym zadaniem było przyszywanie guzików, tworzenie ozdobnych emblematów ze skrawków tkanin, itp.

Poza tym, kolejnym zadaniem bylo przygotowanie kreatywnych kanapek z przygotowanych produktów spożywczych, które zostały skonsumowane z wielką ochotą.

Przygotowaliśmy także wiele zajęć i wycieczek kulturoznawczych. Starsza młodzież odwiedziła muzeum w Oświęcimiu. Wszyscy uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa, Tarnowskich Gór ( Zabytkowe Muzeum Srebra), Częstochowy ( Jasna Góra). Poszliśmy na wspólny spacer po Koszęcinie i opowiadaliśmy ciekawe historie i legendy związane z historią miejscowości.

Braliśmy udział w warsztatach tanecznych przygotowanych przez instruktorów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Był to bardzo intensywny tydzień, wiele się nauczyliśmy, a nasi partnerzy projektu zabrali ze sobą miłe wspomnienia.

Współpraca szkół partnerskich

W naszym projekcie nie mogło zabraknąć zadań, które musieliśmy wykonać z wybraną szkołą partnerską z grupy projektu. Tak więc zaczęliśmy współpracę z partnerem z Grecji i stworzyliśmy elektroniczną książkę kucharską, którą znajdziemy poniżej:

„The recipes that I love”

Następnie przeprowadziliśmy 2 wideokonferencje ze szkołą z Grecji oraz Rumunii. Uczniowie mieli okazję poznać swoich kolegów przed wyjazdem na kolejną mobilność. W pierwszej części tego wydarzenia rozmawiali o swoich zainteresowaniach, tradycjach i zwyczajach. Później każdy uczeń opowiadał o swoim ulubionym tradycyjnym daniu. Było ciekawie i smacznie. Już nie możemy się doczekać kiedy spróbujemy tych wszystkich pyszności, o których mówili uczniowie ze szkół partnerskich.

Zmiany klimatyczne

Jednym z celów projektu jest poznanie problemu zmian klimatycznych na świecie. Naszym pierwszym zadaniem projektowym było przeprowadzenie wywiadów z kompetentnym osobami, które przybliżyły nam ten problem. Pani Anna Ulfik opowiedziała o przyczynach zmian klimatycznych i skutkach jaki powodują w środowisku. Następnie chcieliśmy się dowiedzieć co robi Gmina Koszęcin, aby ten proces zahamować. W tym celu udaliśmy się do Urzędu Gminy Koszęcin i porozmawialiśmy z panem mgr Szymonem Brawerem, który opowiedział nam o działaniach ekologicznych podejmowanych przez Gminę . Dowiedzieliśmy się także, co może każdy obywatel, czyli każdy z nas zrobić aby choć w maleńkim stopniu przyczynić się do powstrzymania powstawania kolejnych zmian klimatycznych. Do filmu załączyliśmy napisy w języku angielskim, by móc podzielić się zdobytym materiałem i wiedzą z partnerami projektu. Film zostanie zaprezentowany w Portalegre w Portugalii, podczas mobilności.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij